E-handelsföretaget bygger upp infrastrukturen i EU

Enligt uppgifter från olika källor kommer Amazon att etablera sig i Sverige inom kort. Exakt vad etableringen i så fall kommer att utgöras av återstår dock att se. Men redan nu säljer e-handelsjätten en hel del till de svenska kunderna. E-handeln kommer att slå ut många mindre företag menar branschföreträdare. Många svenska branscher oroas av e-handelsjättens närvaro i landet.

Till artikeln