Benchmark Index BIX Rapporten kvartal 1 2018

En ny rapport framtagen av HUI Research och Viametrics visar att försäljningen i köpcentrum ökar medan antalet besökare minskar. Samtidigt förändras anledningarna till varför vi besöker köpcentrum och allt fler använder köpcentrumen som ett andra vardagsrum. För att förstå denna transformation och korrelationen mellan försäljning och besöksflöden lanserar HUI och Viametrics rapporten Benchmark Index (BIX).

Till rapporten