Kickstart på året för nätmaten

D-food Index från Svensk Digital Handel visar att livsmedelsförsäljningen på nätet ökade med 30 procent under första kvartalet 2018 jämfört med första kvartalet 2017.

LADDA HEM INDEX