E-Barometern Q1 2018

Starkt framåt för svensk e-handel

E-handeln står redan idag för nästan hela tillväxten i sällanköpsvaruhandeln och de kommande åren är det tänkbart att e-handeln även i allt högre grad kommer att ta försäljning av butikerna. Det blir därför viktigare och viktigare att förstå hela kundresan idag.

Ladda ner rapporten