E-barometern Q1 2019 baseras på information som inhämtats från detaljhandelsföretag i april 2019. Totalt deltog 216 företag i undersökningen. Företagsundersökningen genomfördes 2–25:e april 2019. Fyra konsumentundersökningar har genomförts med hjälp av TNS SIFOs:s webbpanel. Alla undersökningar är gjorda med ett riksrepresentativt urval av Sveriges befolkning i åldrarna 18 till 79 år.

Den första undersökningen genomfördes i februari 2019 med sammanlagt 1 532 respondenter. Den andra genomfördes i mars 2019 med 1 506 respondenter. Den tredje och fjärde undersökningen genomfördes i april 2018 med 1 471 respektive 3 146 respondenter. Webbundersökningarna är representativa för de 98 procent av Sveriges befolkning som har tillgång till internet.

Några slutsatser från rapporten:

  • E-handeln ökade med 15 procent under första kvartalet 2019.
  • Hälften av e-handelsköp under första kvartalet utfördes via mobiltelefonen.
  • E-handeln av dagligvaror fortsätter att öka kraftigt i tillväxt med 19 procent.
  • Tre av fyra konsumenter gör medvetna val när de e-handlar och är beredda att betala mer för miljövänligare leveransalternativ.
  • Konsumenter väljer i högre utsträckning att e-handla från inhemska webbutiker.
  • Kina som e-handelsland minskar i popularitet hos svenska konsumenter, vilket kan bero på skärpta momsregler och hanterinsavgift, men också på att prisbild blivit mindre intressant och hållbarhet viktigare

Ladda hem rapporten