I syfte att sprida kunskap och insikt om handelns betydelse för samhället har arbetsmarknadernas parter tagit initiativ till att etablera ett oberoende organ med ledande och framstående ekonomer. I november 2016 presenterade Handelsrådet därför det nyinrättade Handelns ekonomiska råd. Läs mer ➝

Rapporten “Konkurrens på olika villkor?” är den andra som rådet presenterar och den färdigställdes 28 maj 2018.

Ladda hem rapporten