Svenska konsumenters import av varor köpta på nätet är klart större än svenska företags e-handelsexport till utländska konsumenter. I kombination med en snabbväxande global handel ger detta svenska retailföretag stora möjligheter att växa över gränserna.

Den svenska ”e-handelsbalansen” är negativ: under 2017 uppgick importen till omkring 13 miljarder kronor medan svenska e-handlare endast exporterade varor till ett värde av mellan 4 och 8 miljarder. Ovanstående är en av de viktiga slutsatser som dras i rapporten ”Gränslös handel – Sju framgångsfaktorer för global e-handel” som HUI Research nyligen har tagit fram på uppdrag av Handelsrådet.

Rapporten lyfter fram insikter från internationellt framgångsrika svenska e-handlare.

– Sverige är en stark exportnation och vi är duktiga på både handel och digitalisering. Ändå har vi en bit kvar innan vi blir en riktigt framstående e-handelsnation för utländska konsumenter, men det finns alla förutsättningar att ändra på det, säger Andreas Hedlund, vd för Handelsrådet.

Ladda ner rapporten