EMOTA - The European eCommerce and Omni Channel Trade Association

EMOTA är en paraplyorganisation som finansieras av respektive lands lokala E-handelsorganisation, i Sveriges fall Svensk Digital Handel. Basen är i Bryssel där vi tillsammans med våra samarbetspartners Svensk Distanshandel AB och Svensk handel arbetar direkt med lobbying mot politiker och andra beslutsfattare.

Emotas trygghetsmärke ger konsumenter möjligheter att hitta trygga och stabila online-butiker i Europa. Handlare som har Emotas trygghetsmärke följer en europeisk standard som är uppsatt av Emota för en trygg och säker e-handel.

Läs mer om EMOTA