Föreningen

Svensk Digital Handel är en medlemsdriven intresseorganisation som under devisen ”vartannat köp digitalt” verkar för att stärka den svenska e-handelns konkurrenskraft.

Svensk Digital Handel

Sedan 1973 har föreningen Svensk Digital Handel varit intresseorganisation för handel på distans i Sverige. Föreningen arbetar proaktivt med att framtidssäkra den digitala handeln. Föreningens mission är att stärka den svenska e-handelns konkurrenskraft och visionen är att vartannat köp ska vara digitalt. Föreningen har cirka 70 medlemmar.

Föreningen har ett nära samarbete med Svensk Handels dotterbolag Svensk Distanshandel AB som driver föreningens kansli. Tillsammans med Svensk Distanshandel AB anordnar föreningen till exempel Nordens största årliga event D-Congress. Föreningen ligger också bakom utmärkelsen D-Award som delas ut varje år på D-Congress till det företag som bidragit mest till att driva den digitala handeln i Sverige framåt.

I samarbete med Svensk Distanshandel AB och Svensk Handel uppmärksammar föreningen politiker, myndigheter och media på den digitala handelns marknadsförutsättningar med målbilden att förbättra för den digitala handeln i Sverige. I samarbete med Svensk Distanshandel AB driver vi ett logistiknätverk som bland annat arbetar för att skapa bättre förutsättningar för mer hållbara konsumentdrivna leveranser i Sverige.

Till Svensk Distanshandel AB

Trygg E-handel

Föreningen Svensk Digital Handel har utvecklat certifieringen Trygg E-handel som idag drivs och ägs av Svensk Handels helägda dotterbolag Svensk Distanshandel AB.

Läs mer och ansök