Svensk Digital Handel

 

Social Commerce och China Speed.

David Rowan spår framtiden